Kliimamuudatused – Rohepööre tutvustus – Arendusprojektid nr 1-9

Arendusprojektide eesmärk:

Projekteerida hooneid, mis alates suvilatest – kortermajadeni vastaksid rohetehnoloogia, liginullenergia nõuetele (va. suvilad, saunamajad) ja oleksid oma taskukohase hinnaga kättesaadavad võimalikult paljude keskklassi kuuluvate inimeste sihtgruppidele.

1. Konstruktsioonid

Arendusprojekt nr-1

Uus puitkarkass ehitussüsteem, kus on minimaliseeritud välisseintes olevate soojuskihtide sees kandekonstruktsioone, mille eelisteks on – külmasildade tekkevõimaluste kõrvaldamine, vähem liitekohti, materjali- aja- ja töökulu väiksem (lõige nr 1, moodul – teisaldatavad).

1-1 Ristkihtpuit paneelide ehitiste (lõige nr 2, moodul – teisaldatavad, 2-kordsed elamud koosnevad kahest suletust moodulist). Mõlemal lõiked lihtsustatud kujul, pole näidatud kandekonstruktsioonide kande- ja liitekohti.

2. Arendusprojekt nr-2 – elamute juurdeehitamise võimalused (koosnevad ristkihtpuitpaneelidest ja uus puitkonstruktsioon)  kategoorias- „Elamute juurdeehitused“.

Soodsamad lahendused noorte  peredele soetada kodu (leht „Arendajad“)

2-1 Puitkarkassist moodulitest  juurdeehituste  elamute eelised ristkihtpuit paneelide elamutes ruumiplaneeringu osas.

3. Arendusprojekt nr-3 “Eluring” – me vajame erinevatel eluetappidel erineva suurusega kodu. (9 projekti, koosnevad juurdeehitatavatest 1-4 moodulist – teisaldatavad). Iseseisvat elu alustades ei vaja te kohe 4-6 tuba, piisab ühest(on kasulikum korteri üüri maksmisest) ja vastavalt vajadusele ostate juurde elamu mooduleid, moodustades kuni 6 tuba. Minnes pensionile ei vaja te jälle 5-6 tuba ja kui lapsed on pesast välja lennanud, võite kinkida osa moodulid lastele või müüa kellelegi ,kes soovib oma moodulelamule mooduleid juurde osta. Eelised – ei pea oma 5-6 toalist elamut müüma, et osta väiksem elamu ja samuti ei pea loobuma oma harjunud elukeskkonnast, ega oma rajatud aiast.

See idee on nagu piloot projekt, mis vajab teadmist, kas inimesed võtavad selle omaks. Et üleliigseid mooduleid saaks müüa, peaks neid moodulelamuid piisavalt paju olema.

4. Saunamajad – kodukontorid- puhkemajad (kategoorias „Suvilad 2“ – moodulitest, võimalus teisaldada)

4-1 Suvila ehitus elamuks (kategoorias „Suvilad 2“, näide suvila 31 – elamu 34m2 ja suvila 37-elamu 63 m2).

5. Ridaelamud, korter-, sotisaalmajad, ühiselamud ja mini hotellid (kategoorias ridaelamud 1-2 , kortermajad, hotellid, ehitus ristkihtpuit paneelid- moodulitest).

Korter- sotsiaal- ja ühiselamustes 4 ja 5 kordsetes kohustuslik lifti olemasolu.

6. Ülejäänud arendusprojektid lehel „Arendajad“ ja tõestused tehtud lehel „Matemaatika võlu arhitektuuris“.

7. Arendusprojekt nr. 9  Kortermajade renoveerimine. Tehasetingimustes valmistatud puitkarkassist välisseina moodulid (sarnanevad lõige nr. 1, koos akendega ja katuse moodulid), mis vastavad rohetehnoloogia ja liginullenergia nõuetele on tööfaasis.

Ps! Soovin müüa veebilehes avitanhouses.eu olevate projektide autoriõigused.

Arhitektuurikaubamaja – katus.ee kogemused näitasid, et ainult projekte müüa välisriikidesse on pea võimatu, kuid koos ehitusega on see reaalne.

Arendajad – raha on piisavalt, kuid ei ole arendusprojekte, kuhu saaks vaba raha paigutada. Kliima neutraalsuse majanduse üleminekuks Ida -Virumaale on valitsus suuri summasi eraldanud. Pakun pilootprojektina mõelda “kastist välja“ Firmad, koos valitsuse toetusega rajavad ristkihtpuit paneelide tehase, kus ehitakse ka Avitan Majad OÜ puitkarkass ehitussüsteemi järgi standardset tervik moodulitest hooneid ja Avitan Majad OÜ projektide alusel (ristkihtpuitpaneelidest ja puitkarkassist valik tervik moodulitena 1-kordseid üle 300 projekti ja 2-kordsed, koosnevad kahest tervik moodulist, üle 400 projekti, neid on ka  võimalik teisaldada.

Eelnevalt on kaevuritele tehtud väljaõpe. Toormaterjali peaks jätkuma ja kuhu ja kellele müüa, selleks võtan eeskujuks Kodasema OÜ, kes oma 6 suurepärast  tüüpprojekti müüb edukalt 9 välisriiki. Põhiidee on sama Kodasema OÜ-ga – juba 2006 a. alustasin seda ideed arendamaks ruumikava säästlikkuse mõttest ja hiljem täiendasin Kodasema ideed kasutades – arendada välja väike, säästlik ja teisaldav kodu, mida saab lihtsalt ümber paigaldada. Arendasin seda ideed lihtsalt edasi, luues sellega suuremaid valikuvõimalusi.