Avaleht

Avitan majad OÜ pakub teile:

 • Millest me ehitame.
 • Tööjoonised ja mahud (koos eeltatava ehitusmaksumusega)
 • Ehitustegevust alustame 2019. aastal peatöö võtjana
 • EESMÄRK:
 • Avitan Majad OÜ kindel soov on täita arendusprojektides seatud eesmärgid, andes sellega omapoolse panuse liginullenergia hoonete edendamiseks.
 • Soovitame kindlasti vaadata lähemalt ka meie energiasäästlikuse tipptaseme projektiinfot Projektiseeria Olva alt

Lugege kindlasti: Meie soovitused kodu valikul

 • Meie kontseptsioon lähtub ligi nullenergia nõuetest, et luua kõige energiasäästlikum, tervislikum, mugavam ja kõige väiksema ökoloogilise jalajäljega hooneid
 • Avitan Majad OÜ teeb EV 100 juubelikingituseks Eesti rahvale Arendusprojekt I osa: Koosneb-300-st elamuprojekti “Olva”, mis on mõeldud: pensionäridele, noorte -, suurte peredele ja nõudlikumatele klientidele.
  • Arendusprojekt II osa ; Koosneb- 100-st kahe pere ja ridaelamu projektist.
 • Arendusprojekt III osa : Koosneb-50-st kuni 4 korruselised kortermajast, mis on ehitatud uue ” Olva” ehitussüsteemi järgi. ( Kõige õhem välisseinaga puitkarkass,mis vastab liginullenergia nõueteke)
 • Arendusprojekt IV osa: Koosneb-50-st- elamuprojektist, I- osa täiendus.
 • Arendusprojekt V osa::Koosneb-kasuliku mudeli taotlus ,teemal: Liginullenergia hoonete ühekordse välisseinte kandekonstruktsioonide minimaliseerimine soojustus isolatsioonimaterjali sees,eesmärgiga vähendada külmasildade tekke võimalusi ja materjali,aja- ja tööraha kulutusi.( Esitatud kasuliku mudeli nõudlus 0.2.2018 a. patendi volinikule.Menetlus peatatud, põhjus: kasuliku mudeli taotlusel võib esitada ainult üks leiutis korraga, minu taotlusel on neid üle kümne. Kuna soovin kasuliku mudelit taotleda ka Euroliidu riikides, siis see on kulukas, puudub omafinantseering.

Nende omapära ja erinevus teiste firmade töödest

 1. Pakume esimesena Eestis ja Euroliidu ehitusturul innovaatilisi terviklahendusi liginullenergiahoonete konstruktsioonilises ja ruumiplaneeringu osas. Ainult siis, kui neid kahte põhilist uuendust rakendada koos, same lubada klientidele taskukohasemaid hindu ja tõestada, et liginullenergia hooned on majanduslikult tasuvad, ( vastupidi Eesti teadlaste väidetele)
 2. 2014 aastal tehtud esimesena ruumiplaneeringu kasuteguri võrdlusanalüüsid, mis tõestasid: Kõige suurema energiasäästu saavutame, kui rakendame ruumiplaneeringus optimeeritud ruumikava, alus: arhitektide üheks peamiseks ülesandeks on arvutada välja optimaalsemad ruumikavad ja käiguteed, vältides sellega üleliigsete pindade teket, nagu liialt suured esikud, koridorid ja trepihallid, mis ei ole proportsionaalses suuruses võrreldes eluruumide pinnaga ja lisaks kasutada nutikaid ideid ja tsoneerimisvõimalusi, mis loovad privaatsema elukeskkonna.

Alus: Kõige õhema väliseina konstruktsiooni on võimalik saavutada liginullenergia hoonete osas ,vaid 240 mm Kingspan Terma soojustus isolatsioonimaterjali kihi abil.

 1. Seega võime faktipõhiselt reklaamida: “Olva” elamute projektiseeria, mis on kõige energiatõhusam nii konstruktsioonilises osas kui ka ruumiplaneeringu osas
 2. Nad on konkurentsitult väiksemate ehituskuludega liginullenergiahooneteklassist, kui ka tavapäraselt ehitatud puitkarkasselamud.
 3. On kõige väiksema ehitusaluspinnaga elamud alates 1-.i 11-toaliste elamutest, nii ühe kui kahe kordsete hoonete korral, st kõige väiksema ökoloogilise jalajäljega.Saab ka matemaatiliselt tõestada.
 4. “Olva” uue ehitussüsteemi(ühekordne puitkarkass) järgi on võimalik ehitada tehasetingimustes moodulitest, kui ka kohapeal elementidest kokkupandav. Mooduleid on võimalik vastavalt vajadusele juurde lisada, nt: Cubic 66m2 3-toaline võimalik teha 5-toaliseks “Olva 89″7-toaliseks “Olva 114” 8-toaliseks. Paljud elamud mahuvad ühes tükis (teisaldatavad) autoplatvormile, mille mõõdud on 7,0×15.0m. 1korruseliste osas kuni 6-toalised elamud ja kahekordete elamute osas (platvormehitusmeetod) Valmistatud kahest erinevast moodulist. Sinna mahuvad 3- kuni 10-toalised
 5. Minule teada olevalt ei ole projekteerinud keegi nii suures mahus projekte sihtkruppidele mis mõeldud, pensionäridele, noorte -, suurte peredele ja nõudlikumatele klientidele.
 6. Selle baasil on tehtud arendusprojekt, mille eesmärgiks on välja töötada Skandinaavia, Euroala ja teiste riikide turgudele, moodulitest ja elementidest koosnevate elamute lahendus, mis loob olulise konkurentsieelise eksportturgudel . Hea reklaami korral saavutada turuliidri positsioon nendes mainitud sihtgruppide osas.
 7. Miks nii pajud riigid peaksid huvituma Avitan Majade ideedest? Kuigi Inglismaa elatustase on tunduvalt Eestist parem, soovivad sealsed firmad, mida toetab ka valitsus,aidata väiksema sissetulekuga peredele soodsa hinnaga endale väikeelamu osta. näiteks: Willerby Innovation ehitas ühe kordse 3 toalise väikeelamu 60m2, hinnaga 80000€. Selle näite põhjal ole veendunud, et peale Inglismaad leidub veel riike, kes soovivad oma riigi väiksemate sissetulekuga kodanikel anda võimalus endale soetada soodsa hinnaga kodu. Olen veendunud, et meie pakutud väikeelamud vastavad paljude riikide elanike soovidele, sest kõige suurem nõudlus on ” Olva” elamute projektseeriale mõeldud inimeste osas ja seda enamus maailma riikides.
 8. Et olla jätkusuutlik ja eksportturgudel edukas projekteerin hooneid kindlatele inimeste sihtgruppidele, sest nende nõudlus on ehitusturul kõige suurem.
 9. Projekti tegevused viiakse ellu perioodil 1.8.2014- 1.1.2020a – 1.1 2022a.
 10. Arendustegevuse eelarveks kujuneb 25000 €. + kasuliku mudeli 10 taotlust, ka Euroliidu maades. Summa teadmata.
 11. Esitatud EAS finantseerimiseks, innovatsiooni osaku taotlus. Saadud summa null.
 12. Suured tänud Kodasema OÜ meeskonnale, kes avas lõpuks tee maailmale väikeelamute osas, tõestades esimesena, inimesed tunnevad ennast õnnelikutena ka väikeelamutes. Mina olen üle 10 a. seda üritanud, kahjuks edutult.Tänan ka Teie meeskonna liiget Marek Stanbergi, kes lihtsalt ja lühidalt , kuid sealjuures väga tabavalt võttis kokku kõige tähtsama eesmärgi energiasäästlikuse mõiste :Asju , mida on võimalik lahendada lihtsalt ja mõõduka energia – ning materjali kuluga, pole mõtet lahendada keerukalt. See on jäänud minu lipukirjaks ruumiplaneeringu, kui ka konstruktsioonilistes osades.

 

Meie ettevõttest: