Avaleht

1).Projekteerime puitkarkassil ja ristkihtpuit CLT paneelidest põhinevaid hooneid,suvilatest-kortermajadeni, mille kütteks taastuvenergia , mis vastavad rohetehnoloogia ja liginullenergia nõuetele. Eesmärgiks energiasäästlikus.Majandustegevust pole alustanud, sest viimase 10 a. jooksul olen arendanud arendusprojekte, mille eesmärk on saada vastus,kas on võimalik projekteerida ja ehitada odav,kuid samas säästlik ja energiatõhus hoone . Lühidalt kirjeldades poleks minu tõestused usutavad, teaduspõhiselt tõestuste analüüsid nõuavad pikemaid tekste. Tõestuste aluseks on: Euroopa komisjoni otsused kliima muudatuste lahenduste leidmisel 1. Toota elektrienergiat taastuvate energia allikatest. 2.Peame vähendama energiatarbimist ja mõtlema hoolikalt sellele, kuidas kasutada otstarbekamalt.3. Peame vähendada gaaside emissiooni,piirates tarbitava energia hulka. Arendusprojekt Olva I-V osa eesmärgiks on: välja töötada Euro ala riikide turule moodulitest ( puitkatkass ja CLT paneelidest) autonoomne suvilate, elamute, kahe pere, ridaelamute, hotellide ja mikro korterelamute lahendus, need vastaksid liginullenergia nõudmistele (va, suvilad), mis looks konkurentsieelised Euro ala riikides. 2).Selleks tehtud. Arendusprojekt Olva I-osas võimalikult täpselt suunatud projektid sihtgruppidele, kus arvestatakse sihtgrupi nõudmisi ja tema võimalusi luua endale uus kodu.Nii suures mahus pole tehtud, täpselt suunatuid projekte pensionäridele , noorte- suurte peredele ja nõudlikumatele klientidele.Seega on suurem osa inimeste sihtgruppide osas esindatud, valikus on üle 600 projekti. 3)Hoone asetsus krundi suhtes on tähtis, sest õigesti paigaldatud hoone võib vähendada kütte ja jahutuskulusi kuni 30%. Maja kuju.Liginullenergia hoonete puhel kehtib reegel: Mida lihtsam on hoone kuju , seda energiasäästlikum see on.Parim lahendus ristküliku või ruudu kuju. 4).Tehnosüsteemid. Kaasatud kõige energiatõhusemaid taastuvenergia lahendusi, alates päikesepaneelidest, korrektoritest,mis soojendavad sooja vett, kahe süsteemsed boilerid ja soojustagastusega ventilatsiooni agregaatidest . 5)Ruumiplaneeriguline osa Tehtud esimesena 2015 a. Ruumiplaneeringu kasuteguri võrdlus- analüüsid, mille eesärgiks on välja selgitada, kui palju me tegelikult projekteerime üleliigseid liialt suuri käigupindu ja kus raisatakse ruumipindu . Kodasema OÜ väidab õigusega ” Täiesti hirmus, kuidas raisatakse” Seda ajendas tegema ka reklaamid, kus väidetakse; nende projektides pole ühtegi üleliigset ruutmeetrit ja nende uskumatu edu põhineb just sellel). Tõestus analüüsi tulemused võrreldud enda projekte üle saja turuliidri projektiga) a) Samasuuruse ehitusaluse pinnale( köetav) on võimalik projekteerida 2-4 tuba rohkem ja b) sama tubade arvu korral on võimalik vähendada elamisinda kuni 27,1%, ehk ruutmeetrites 37,2m2 . Kui võtta aluseks liginullenergia keskmine m2 hind 1800 €/m2 x 37,2m2 = 66960 € on võimalik säästa käigupindade arvelt ja selle summa eest on võimalik ehitada uus CLT väikeelamu Olva 42 m2 (elamispind, 1kordne 3toaline +saun,kamin). Kuigi elamud on 37,2 m2 väiksemad on nende eluruumide pind suurem , mis tõstavad elukvaliteeti ja suurendavad hoone turuväärtust. mis tõestab, väiksemale pinnale on võimalik projekteerida rohkem lisaväärtusi mis sobiksid nii klientidele, kui ka arendajatele. Seega võin teaduspõhiselt reklaamida: kõige suurema energiasäästu saavutame siis. kui arvutame välja optimaalsema pinnakasutuse, et kuhugi ei jääks kasutuid käiguruume. nagu liialt suured esikud, koridorid ja trepihallid.Optimaalsema ruumikava ei saa ainult siis, kui projekteerime toad ja abiruumid väiksemaks. Tuleb kasutada nutikaid ideid, õige ruumide järjekorra, trepi asetsus ja kasutada tsoneerimis võimalusi, mis loob rohkem privaatsust. Tõestus analüüside tulemused on ka kõige parem viis oma projektide väärtuste hindamisel ja võrdlus projektide analüüsid tõendavad praktiliselt kõige selgemini klientidele, et minu väited rajanevad teaduspõhisel alusel tehtud analüüs-uuringutel.Vaata veebilehel olevat lehte: võrdlus projektid, eesmärk kaitsta Eesti turgu. .6)Arendusprojekt Olva I osa uued innovaatilised ideed. a) Enam väiksemale ehitusaluse pinnale pole võimalik projekteerida ühe ja kahekordseid elamuid alates 1-11 toalisi elamuid,mille aluseks on võetud Eesti ehitusseadused,kus eluruumide pind ei tohi olla 8m2 ja laius 2,4m. Saan seda ka matemaatiliselt tõestada, kõigis projektides lisatud telgede mõõdud ja välismõõdud ( puitmajad, kogu perimeetri ulatuses puidu samm 600mm ) Selle eesmärk; See tõestus ei vaja kellegi autoriteetse komisjoni ületõestust. Muidugi on paljude klientidele 8 m2 toad väikesed, kuid need annavad võimaluse väiksema sissetulekuga peredele endale uus kodu soetada, sest projektid on sama tubade arvu korral teistest kuni 100 % väiksemad ja seega 90% odavamad, kuigi on liginullenergia elamud. Väiksemaid projekte ei anna väiksemaks teha, kuid suuremaks on kerge teha vastavalt kliendi soovile. Tähtis on ruumikava paigaldus ja sama ruumikava suuremaks teha teised ei saa, ilma minu nõusolekuta .b) Nõudlikumatele klientidele , kes hindavad ratsionaalsust on viimased 50 projekti suunatud, mis samuti tõestavad ülalpool kirjutatud tõestusi. c) Pensionäridele ja noorte peredele suunatud projektides ei pea 1 kordsetes elamute puhul taotlema ehitusluba, piisab teatisest ja ehitusprojektist. Põhjus ehitusalune pind ei ületa 60 m2 ja kõrgus 5,0m. d) Elamuid võib valmistada kohapeal ehitusplatsil elementidest , kui ka tehase tingimustes ühest tervik moodulist, kuhu mahub terve elamu ja seda võib transportida ühes tükis autoplatvormi peal, mille mõõdud on 7,0 x15,0 m. Ühes tükis mahub auto platvormi peale 1 kordseid elamuid kuni 1-6 toaliseid, neid võib transportida maalt linna jne, sest CLT puitvundamendis on kommunikatsioonide ühenduspunktis , elamu valmistakse koos vundamendiga, mis asetatakse otse kruusapadjale. Neis elamuid on 78 tk. Kahes osas mahuvad autoplatvormi peale 2 kordsed elamud 3-10 toalised va. Olva 134,134 1 – 10 toalised. Ei ole näinud ,et oleks projekteeritud 8- 11 toalisi elamuid suurte peredele, . Nende projektide eesmärk on, et ka suured pered saaks endale uue kodu rajada. Ehitusturul on suuri kortereid vähe ja kui on siis on need liialt kallid.Seega on minu pakutav variant suurte peredele parim lahendus, sest nende ehitus alused pinnad on väikesed, mis lubab nende hinna teha taskukohaseks ka neile. Sama kehtib ka pensionäride , noorte perede ja nõudlikumate klientidele. 7) Arendusprojekt Olva II osa Kahepere ja ridaelamute osas kehtivad ülalpool kirjutatud väited. 8) Arendusprojekt Olva III osa Korterelamute eesmärk on projekteerida mikrokortereid, on väiksema pinnalised korterid, mis vastavad Eesti ehitusseadustele, kus eluruumide pind ei tohi alla 8 m2 olla, ja laius alla 2,4m. Koosnevad ristkihtpuit paneelidest CLT , kus 1-4 toalised korterid valmistakse tehasetingimustes ühest tervik suletud moodulist ( terve korter mahu ühe mooduli sisse) mis transporditakse autoplatvormi peal mille mõõdud on 7,0×15 m objektile, kus kraana tõstab nad üksteise kõrvale ja peale nagu lego klotsid. Eelnevalt peab valmis olema vundament. Kortermajad on 4 kordsed. Mõeldud sotsiaalmajadeks, üürikorteriteks, pensionäridele, noorte peredele. Peatselt projekteerin ka suurte peredele mõeldud 5-6 toalisi kortereid ja täiendan 1-4 toliste kortermajade projekte. Kortermajad vastavad liginullenergia nõuetele. 9) Arendusprojekt Olva IV osa Ristkihtpuit paneelid CLT Omapära 1. Tehases valmistatu CLT paneelide max mõõdud on 3,5 x15,0 m. Projektide mõõtude aluseks on max. paneelide mõõdud, millele on projekteeritud ühekordseid elamuid 1-4 toalisi 55 projekti, koosnevad ühest tervik moodulist, on teiseldatavad, sest tehasetingimustes valmistakse elamu koos CLT vundamendiga, milles on kommunikatsioonide ühenduspunktid. transporditakse autoplatvormi peal ja asetakse objektile otse kruusapadjale. 2. Kahekordsete elamute omapära. Kodasema OÜ , kes oma suurepärase projektiga KODA 27, saavutas ülemaailmse tunnustuse ja 2019 a Tehasemaja parima väikeelamu tiitli võitnud suvila Rahu, on teise korrusel ainult magamislavats ja panipaik ( ei lähe elamispinna arvestuse sisse , kõrgust vähe), põhjus: 2 korrust ei saa täies ulatuses välja ehitada, sest max lubatud transpordi kõrgus on 5,8m. CLT paneelidega tagatakse suur koormustaluvus mõlemas suunas, mis lubab transportida autoplatvormi peal ka kahekordseid elamuid ( metall korsten ja kamin eraldi auto peal) külili, sest nende elamute laius on 4150- 4190 mm, max paneeli mõõdud 3,5 x15,0 m (sisemõõdud) + autoplatvomi kõrgus 1,2m = saame transpordi kõrguseks 5390mm. Kahe kordseid elamuid projekteeritud 3 –6toalisi 23 projekti . Võimalused samad mis 1 kordsetel elamutel 3. CLT paneelidest elamu juurdeehitus võimalused on noorte peredele soodsam lahendus endale uus liginullenergia nõuetele elamu soetada , kus esialgsele 2 kordse 3 toalise elamule saab vastavalt pere juurdekasvule ehitada 5 -7 toaline elamu 4 CLT paneelidest kahe pere ja ridamajad. Eelnevalt projekteeritud seeriad : mini, ühe kordsed.suvilad, mini, modern, funk, mugav, maahärra. kahe pere ja ridaelamute jne. projektid, mis on tehtud puitkarkass baasil ja mida on 500 projekti , võin vastavalt nõudmistele teha ringi CLT paneelidest koosnevateks hooneteks 5 CLT paneelidest hotellid. Võetud eeskuju ÖÖ arhitektidest , kes edukalt ekspordivad oma suurepäraseid 1 toalisi hotelle ( eraldi hooned ) paljudesse välisriikidesse. 10) Konstruktiivne osa: Kavatsen taotleda kasuliku mudeli nõudlus teemal: Liginullenergia hoonete puitkarkass kandekonstruktsioonide minimaliseerimine soojustuse isolatsiooni kihi sees, eesmärgiga vähendada külmasildade tekke võimalusi. Tehtud vajaminevad joonised ja nõude punktid, kus on 12 uuendus punkti. 11) Kui rakendada projekteerimisel ja ehituses samaaegselt koos ülalkirjutatud tõestusi nii ruumiplaneeringulises kui ka kostruktsioonilstes uuendusi, saan tõestada, et liginullenergia hoonete ehitus on majanduslikult tasuvad. 12) Oleks vajadus veebilehte uuendada . Minul puuduvad selleks oskused ja rahalised vahendid. Proovin taotleda EAS toetust teemal: Arendusprojektide Olva I-V osa uue moodulitest autonoomse hoonete väljatöötamine, puitkarkass baasil ja CLT paneelide baasil . 13)Kõik uudsed ideed vajavad reklaamimist, mis on üsna kulukas ettevõtmine. Minul puuduvad selleks vahendid. Nüüd , kus tõestatud oma peamised eesmärgid, soovin müüa minu veebilehes olevate üle 600 projekti kasutamis õigused, mille kehtivus oleks 70aastat. Müün ainuõigused kasutada minu projekte eraldi riikide osas, Endale jätan õiguse projekteerida ja ehitada ainult Eestis. Müün ka konstruktsioonilise osa, kasuliku mudeli taotlused. kus ostjal on ainuõigus nende uuenduste järgi ehitada hooneid paljudes riikides ( tema esitab nõudmised Euro ala riikidesse) Ostja peaks olema suur firma, kellel oleks tahmine ja võimekus edendada liginullenergia hooneid ja ehitada neid võimalikult paljudes maades .( Võib eraldi osta CLT ja puitkarkass baasil tehtuid hooneid) Kas neil projektidel on ka nõudlust ? 1. Inglismaa firma Willery Innovations koos valitsuse toetusega soovis aidata väiksema sissetulekuga peredel soetada soodsa hinnaga endale kodu. Nad ehitasid ühe kordseid väikeelamuid ,3 toalisi 60m2 suurused, hinnaga 80000€. Olen veendunud ,et leidub veel riike, kes soovivad aidata oma rahva väiksema sissetulekuga peredele soetada oma kodu on pakkuda palju väikeelamuid, mis vastavad liginullenergia nõuetele) 2. Kodasema OÜ, kes esines oma suurepärase prujektiga KODA 27 ülemaailmsel arhitektuuri festivali finaalis, tõestades sellega ,et inimesed tunnevad ennast õnnelikuna ka väikeelamutes . 14)Firma eesmärk on kasumit teenida . Projekti hind koosneb ainult kahest ruutmeetrist hoone pinnast. Põhiline kasum tuleb ehitustegevusega. Kasumi üheks peamiseks aluseks on ratsionaalne projekt, kus ei oleks üleliigseid tarbetuid pindu, mille peavad meie kliendid kinni maksma (peale võrdlus analüüside avalikustamist, vaevalt kliendid enam on nõus neid kinni maksma) Teisena on õige konstruktsiooni ja soojustuse valik,mis vastaks liginullenergia nõuetele. 15) Konkurentsi võimekus ja jätkusuutlikus. Olen võtnud tahtmatult teistel ära võimaluse projekteerida veel projekte väiksema ehitusaluse pinnale hooneid , mis vastaksid Eesti ehitusseadustele, sest olen projekteerinud peaaegu kõik võimalikud variandid. Näiteks CLT tehasepaneelide max mõõdud on 3,5 x15,0 m.Nii väikesele aluspinnale on piiratud kogus projekteerida hooneid. Olen kõik võimalused ära kasutanud, tehtud 66 elamuprojekti , nii ühe kui kahe kordsed 1- 6 toalised, mis kõik vastavad liginullenergia nõuetele. Minu projektidel puuduvad praktiliselt konkurendid, sihtgruppide osas nagu, pensionärid, noored -, suured pered ja nõudlikumad kliendid. Seetõttu olen saavutanud tahmatult monopoolse seisuse Ja kuna neid projekte kaitsevad autoriseadused kogu Euro ala riikides , siis tõenäoliselt tõuseb nende projektide väärtus. Minu projektide eesmärk: Tõsta energiasäästlikust ja piirata tarbitava energia hulka, projekteerides hooneid , millel on väike ökoloogiline jalajälg , mis vähendab co2 emmisioone on ka maailmas tähtsal kohal, mis tõstavad ka minu projektide tähtsust. See omakorda võimaldab ostjal aktiivse reklaami korral saada paljudes maades turuliidri rolli , ülalpool kirjutatud sihtgruppide osas. CLT paneelidest moodul hooned: Suvilad,elamud, kahe pere-, ridaelamud, korterelamud, hotellid, kogus üle 600 projekti, on paljud teisaldatavad, koosnevad ühest tervik moodulist , mis tõstetakse kraanaga objektile killustik padja peale. Ühe kordsetest väikeelamutest võib moodustada ridaelamuid, külasid jne. põhimõttel naga Kodasema OÜ Koda 27 16). Tegelikult on arhitektuuris kõik väga lihtne ja loogiline, ainult arhitektuuris tuleb osata analüüsida, kirjutas tunnustatud sisearhitekt Ivi-Els Schneider . Tema sõnade ja oma tõestuste kinnituseks soovitan ostjale vaadata lehte ,võrdlus projektid ,eemärk kaitsta Eesti turgu.

Arendusprojektid Olva I-V osa on pühendatud EV 100 juubelikingituseks, soov edendada liginullenergia hoonete edendamist, nii puitkarkass kui CLT paneelide osas . ET Eesti oleks nende teerajaja , millega tõstaks oma konkurentsi võimekust Euro ala riikides.

Avitan Majad OÜ Olavi Tuum projektide autor ja arhitektuuri firma omanik. e-mail: olavi.tuum@gmail.com GSM: +372 509 4575 www.avitanhouses.eu

 

 

 

 

 

 

 

 

Arendusprojektid Olva I- V osa on pühendatud EV 100 juubelikingituseks, mida täiendan veel paljude projektidega 02.2020 a.

.