Audiitoritele, kes teevad ressursitõhususe analüüse ja hindavad firma väärtust

Avitan Majad OÜ projekteerib arendusprojekte, mis koosnevad suvilatest- korterelamuteni.
Nende eesmärk. Anda omapoolne panus Euroopa Liidu Kliimaeesmärkide täitmisel 2030a.

1.Vähendada kasvuhoonegaaside heitekogust 40% võrra

2. Toota 27 % energiast taastuvatest energiaallikatest

3. Suurendada energiatõhusust 27 % võrra.
Selleks tuleb leida keskonnasõbralikke tehnoloogiaid, mis on tõenäoliselt kõige jätkusuutlikum
tuleviku lahendus.

Tuleb rakendada rohe tehnoloogia- ja ressursi säästlike lahenduste arendamist
Vastan ülaltoodud punktide kaupa, mida meie selle ülesande täitmiseks oleme teinud:

1.,Projekteerime hooneid , mille ehituseks katsutakse ainult kõiki puit tooteid: 1- ristkihtpuit paneel CLT,mis on 21 sajandi suurim saavutus puitkonstruktsioonide osas, 2- freesitud palk,

3- liimpuit, 4- liimpalk 270x280mm, mis ei vaja lisasoojustust, 5- prussmaterjal ja pruss C-24, 6-ümar- palk.Põhjused, miks puit hooned- Puidust hooned tagavad tervisliku sisekliima.

Puit on üks vähestest taastuv ja taas kasutatav ehitusmaterjal ja keskkonna vaatest üks maailma paremaid ehitusmaterjale.Väikese energiakuluga, mis talletab endasse CO2 ka peale seda ,kui metsas puu maha on võetud. Vähendab inimtegevuse tagajärel tekkivat keskkonna jalajälge.

1-1. Arendusprojekt Olva-I Välja töötada Skandinaavia ja ELi turule moodulitest autonoomne suvila, elamute, kahe pere ja ridaelamute lahendus, mis looks olulise konkurentsi eelise eksport turgudel.

1-2. Ehitusviis:1- Moodulitest CLT ja prussmaterjal – Üks tervik suletud moodul,tubade arvuga 1-6,mille puitvundamendis on kommunikatsioonide ühenduskohad ja mis on teiseldatavad.

2- Elementidest, 3- ehitusplatsil valmistatud elementidest pre-cut (mitte platvorm süsteem)

2. Taastuvenergia. Kasutame kõigis hoonetes rohelist energiat, sest päike on 100 % taastuv energiaallikas,mis vähendab õkoloogilist jalajälge,aitab parandada hoone energiamärgise klassi
ja suurendab selle turuväärtust. Kõik meie hooned vastavad liginullenergia nõuetele va,suvilad.

3. Energiatõhusus. Jaguneb kahte klassi I- ruumiplaneeringu osa II- konstruktsioonid

I-1 Projekteeritud kõige rohkem väikeelamuid, mis ei vaja ehitusluba,piisab teatisest ja projektist

I-2 Projekteeritud kõige rohkem elamud 1 – 12 toalised, Enam väiksemale ehitusaluse pinnale pole võimalik
projekteerida, selle aluseks on Eesti ehitusseadueed, kus eluruumide arv ei tohi alla 8,0m2 olla

I-3 Tehtud tõenäoliselt esimesena tõestus analüüsid, mis tõestavad: Kõige suurema energiasäästu saavutame, kui arvutame välja optimaalsema pinnakasutuse , vältides liialt suuri transiitpindade teket. Jättes ehitamata üleliigseid tarbetuid ruume ,mida on 27,1% on see energia kokkuhoid materjali- aja ja töö arvelt.Va. Arendajad tabel – punkt 1-1 Muidugi on ehituskulud 27,1% väiksemad ja kuigi elamispind on 27,1% väikesem, on eluruumide pind suurem ! ( ja seda kõik transiitpindade arvelt) Võrdlus analüüsid kehtivad enamus firmade kohta. Nende tõestuste põhjal on veebilehes antud nimetus Rahva lemmikud, millega väldite ka ülemaailmset üle tarbimist ( tegelikult te ei vaja liialt suuri esikuid ,koridore, trepihalle)

Need projektid peaksid sobima ka arendajatele, kes soovivad ehitada hooneid;kus on
maksimaalselt palju kasulikku pinda, minimaalse ehitusalasel pinnal.Samuti peaks aitama
eestlastel, kes töötavad välisriikides, kodumaale tagasi tulla.

I-IV- Energiasäästlikum kuju.Liginullenergia hoonetel kehtib reegel ; Mida lihtsam kuju ,seda
parem ja parem on ruudu või ristküliku kujuline. Tõenäoliselt on kõike rohkem projekteeritud
ruudu kujulisi projekte va, Cubic seeriate elamute projekte

II-osa konstruktsioonid.Tehtud uus kandekonstruktsiooniline puit karkass lahendus, mis tõe-näoliselt on kõige energiasäästlikum lahendus, sest on väikesem materjali-, aja- töökulu ja külma sildade oht välisseina soojus isolatsiooni sees Vastab liginullenergia nõuetele .Uue konstruktsiooni lahenduse on õigeks tunnistanud riikliku tähtsusega ehitus insener
Soovin sellele taotleda kasuliku mudeli tunnistust või patenti.

II.1 Tehnosõlmed. Kütte- ja jahutus sektoris tarbitakse ligikaudu 50% ELi energiast.
Liginullenergia hooned ei vaja aktiivset küttesüsteemi. Piisad soojustagastusega ventilatsiooni
agregaadist, päikesepaneelidest ja kollektoritest, mis soojendavad sooja vett. Täiendavalt olen lisanud soojust salvestava kamin-ahju, mis sobib põhjamaade kliimasse ja vastavalt vajadusele
õhk soojuspumba, millel jahutus seade ( jahutus võib olla kaks korda kallim, kui küte)
Päikeseenergiast saadav kasu ja panus keskkonna säästmisesse on märkimisväärne, sest
päikeseenergia on üks keskonnasõbralikumaid energia tootmise viise.
Kliendid saavad päikesepaneele oma kodule taotleda läbi Eleringi tegevus põhise taastuv energia toetamisskeemi.

4. Lisa punktid. Sihtgrupid. Loodud võimalused uutele keskklassi kuuluvate inimestele siht-
gruppidele- pensionärid ja suured pered oma kodu soetada elamu näol. Neile projekteeritud
üle 100 projekti ,mis hinnalt vastavad nende võimaluste ja vajadustele. Ülejäänud projektid
mõeldud kindlatele inimeste sihtgruppidele- noored pered ja nõudlikumad kliendid
Kokkuvõttes projektid mõeldud kõigi keskklassi kuuluvatele inimeste sihtgruppidele.

5. Suurim valik projekte CLT ja prussmatejalist hooned, mis koosnevad ühest tervik moodulist ( ega enam pole palju võimalus projekteerida
lisaprojekte, mille ehitusalune pind on kõige vaiksem) , mis on teisaldavad, võib ehitada kontoriteks, kohvikuteks,kauplusteks,hotellideks, stuudioteks. Samuti võib neist rajada kahepere, ridamaju ja.ökokülasi ( Eeskuju on võetud Kodasema OÜ suurepärasest ideedest)
Samal kujul võib neist moodulitest ehitada kortermaju,sotsiaalmaju lasteaedu jne, Ehitus nagu lego klotsidest, kus moodulid asetakse üksteise peale ja kõrvale. Kuna moodulid on väga kompaktsed, võiksid need sobida ka kriisi kolletesse ja sõjaväele vajaminevate hoonetele

6. Ülalpool väidetud tõestuste punktide 1-3 ( mille õigsust saan ka mõnes punktis matemaatiliselt tõestada st nad ei vaja enam kellegi poolt üle tõestust ) võin reklaamida: Suurim valik projekte, mis vastavad,
liginullenergia nõudmistele ja on kõige energiasäästlikumad nii materjali,konstruktsiooni, ruumi,
kuju poolest ja samas ka taskukohasema hinnaga. Nende alustele tuginedes võin reklaamida: Liginullenergia hoonete ehitus on majanduslikult tasuvad.

Ps. Kavatsen paari aasta jooksul täiendada projektipanka ( korterelamud jne. Projektide maht
läheb liiga suureks üle 1000. Sellepärast pole ka teinud osa projektidele vaateid.Need on kompaktsed liginullenergia hooned, mis peavad olema võimalikult lihtsa kujuga ja lihtne katusekuju on viil , või lame st. katusemaastik ei tohi keeruline olla. Vaadetega projekte on ligi 200, sealt on kerge valida enda jaoks sobiv. Pealegi projekteerimise aluseks on projekteerimis tingimused, kus antud lähteülesandeks, missugune peab olema katusekuju, kalded jne.

Kuju dikteerivad veel ümbruskonna elamud ja kliendi maitse eelistused. Praegu on ilma vaadetega üle 500 projekti ja teha neile erinevad katuse kujud , käib mul üle jõu.Muidugi konkreetse projekti tellimuse korral, teen kõik vajaminevad joonised. Soovitan tellida koos tööjoonistega, mis tagab väiksemad ehituskulud.

Avitan Majad OÜ
Olavi Tuum -projektide autor ja arhitektuuri firma omanik 02. 2020

Võta ühendust