Autoriõiguste müük

1 – Müük

Avitan Majad OÜ müüb veebilehes www.avitanhouses.eu projektide autoriõigused mille kestvus on 70 aastat ja uue puitkarkassi ehitussüsteemi kasuliku mudeli taotluse, mis vastab liginull- ja rohetehnoloogia nõuetele.

1a – firmale, kellel eesmärk oleks edasi arendada  rohetehnoloogia nõuetele vastavaid hooneid ja võimekus neid ehitada võimalikult paljudes riikides.

1b – müügi põhjus – lähen pensionile.

1c Majandustegevus peatatud, sest eesmärgiks on arendusprojektide arendustegevus

2. Enne müüki – välja selgitada projektide väärtused teadustöödega, mille aluseks on võrdlus-analüüsid

Kiireim  võimalus ettevõtte projektide väärtuste suurusjärku määrata on leida võrdluseks sarnaste ettevõttete projektid, mille turuväärtus on juba teada. Selleks on kõige arusaadavam ja lihtsam kui võrdlen Avitan Majad OÜ projekte turuliidrite ja arhitektuuri konkurssidel saadud võidutöödega, mis annaksid  kõige objektiivsema hinnangu.

a) Ajendid, miks tegin võrdlusanalüüse – selle eesmärk on välja selgitada, kui palju me tegelikult projekteerime üleliigseid pindu.

b) Tegelikult on arhitektuuris kõik väga lihtne ja loogiline, ainult et arhitektuuris tuleb osata analüüsida kirjutas tuntud sisearhitekt Ivi-Els Schneider.

c) Arhitektide üheks peamiseks ülesandeks on välja arvutada optimaalne ruumikava, et kuskile ei jääke üleliigset pindu.

3. Tehtud arendusprojekt nr 5 tõestus – kõige suurema energiasäästu saavutame: optimeerides käigupindu nagu liialt suured esikud, koridorid ja trepihallid, saame nende arvelt vähendada elamispindu 27% ja seda mitte mugavuse arvelt. Vaata leht – „Matemaatika võlu arhitektuuris“, kus on tõestatud arendusprojektide 1-9 põhjal.

Avitan Majad OÜ projekteeritud hooned on tõenäoliselt energiasäästlikumad hooned, materjali, kuju, ruumikava ja konstruktsioonilises osas, mida saan ka matemaatiliselt tõestada. Hooned vastavad liginullenergia ja rohetehnoloogia nõuetele.

4. Suurim valik väikeelamute projekte, mis vastavad rohetehnoloogia ja liginullenergia nõuetele ja mille aluseks on Eesti ehitusseadused, kus eluruumide pind ei tohi alla 8,0m2 olla ja laius alla 2,4m.

Projektide kataloog sisaldab üle 1100 projekti. Kategooriad „Ristkihtpuit paneelid CLT“, „Ei vaja ehitusluba“ ja „Cubik Frees ja liimpalk“ – ehitus ka CLT.

Omapära – enam väiksemale ehitusaluse pinnale pole võimalik projekteerida lisaprojekte, sest peaaegu kõik ruumikava variandid on projekteeritud, alates 1 kuni 11 toaliste elamute osas.

4-1 – väikseim ökoloogiline jalajälg, mis väldib samas ka ületarbimist.

4-2 – väliseinad vastaksid liginullenergia nõuetele on 2006 – 2019a tehtud projektidele väikesed muudatused. Sisemõõdud jäävad samaks, kuid välisseina mõõdud lähevad suuremaks, sest looduslik soojustus vajab paksemat kihti võrreldes spu-pir soojustusega.

4-3 – projektipanga maht on suurem märgitud 1100 projektist. Näiteks kategooria CLT, kus on üle 100 projekti on telgede laius 3,5m, mis vastab tehase max. paneelide mõõtudest. Kõikidest neist projektidest tehtud sama alusplaani alusel puitkarkass elamud, telgede laiusega 4,2m.

Kategooria CLT projektide sama aluspinna  alusel  tehtud  2-pere, ridaelamute ja osaliselt kortermajade projekte. Pole lisatud veebilehte (maht on juba niigi suur).

b) Projekteeritud projekte kaitsevad Euroopas kehtestatud autoriseadused, mis loob suuremaid eelised eksportturgudel.

Kõige soodsamad võimalused soetada keskklassi kuuluvate inimeste siht- gruppidel oma kodu.Vaata kategooriaid „Juurdeehitus“ erinevates kategooriates, „Rohepööre – Eluring”

6. Kas on nõudlus nende kategooriate osas?

Kodasema OÜ, kes tõestas ülemaailmsel arhitektuurifestivali finaalis, oma suurepärase projektiga Koda 27, inimesed tunnevad ennast õnnelikuna ka väikeelamutes. Nad ekspordivad edukalt oma väikeelamuid 9-sse välisriiki (6 projekti).

7. Kõige jätkusuutlikumad ehitised on tehases valmistatud ristkihtpuit paneelidest või uue puitkarkass ehitussüsteemi järgi valmistatud moodulmajad, eriti kui nad koosnevad modulaarsest (koos kommunikatsiooni ühenduspunktidega) standartsete mudelite komplektidest, mis koosnevad ühest tervik moodulist ja mida on kerge transportidal teise kohta ja kraana abil paigaldada kas post- või kruvivundamendile.

Punkt 4 – suurim valik projekte loob standartsete mudelite komplekteerimiseks palju võimalusi. Vastavad keskklassi kuuluvate inimeste võimalustele ja nende soovidele

8. Rakendades neid punkte ja arendusprojektides 1-9 alustel tõestasin 2018a. liginullenergia hoonete ehitus on majanduslikult tasuvad (sünteetiline soojustus, üle kontrollinud riikliku tähtsusega ehitusinsener) ja 2020a. tõestatud -liginullenergia hoonete ehitus, mis vastab ka rohetehnoloogia nõuetele on majanduslikult tasuvad (looduslik soojustus).

9. Suurbritianna firma Willerby Innovation koos valitsuse toetusega töötas välja majatüübi kergesti ja kiiresti püstitatavast 1 kordse 3 toaline elamu, maksuvusega 80000 €, sooviga aidata väiksema sissetulekuga peredele soetada soodsa hinnaga endale kodu. Olen arvamusel, kui pakkuda Avitan Majade näiteks 1-kordseid 3 toalisi 42 m2 elamuid (moodul, teisaldatava, rohe- ja liginullenergia) maksvusega 56000€ +krunt leidub veel riike ja firmasi, kes soovivad aidata väiksema sissetulekuga peredel soetada oma kodu.

10. Paljudest kategooriates tehtud sama projekti alusel, kuid teise väliskonstruktsiooniga.

11. Ostja eelised:

a) tõhusa reklaami korral võimalus olla turuliider ülalmainitud hoonete osas ja seda paljudes riikides.

b) Eestil on potentsiaali saada piirkondlikuks rohetiigriks. Rene Tammist on öelnud, et rohepööre vajab jätkusuutlikke investeeringuid ja eurofondides ootab suur hulk lisaraha rohepöörde läbiviimiseks. Võimalus taotleda rohepööre arendusprojektidele toetusi. Lisan sadakond projekti(eskiisid tehtud) – arendusprojektide arengu potentsiaal on suur.

c) Võimalus taotleda kaubamärki.

Koostas:

Olavi Tuum

2021a.

Võta ühendust