1 – Innovaatilised ideed on kajastatud arendusprojektides nr 1-9 ja kokkuvõtvalt tõenäoliselt kõige energiasäästlikumad, materjali, kuju, ruumikava ja kontsruktsioonilises osas (kehtib hoonete kohta, mis vastavad liginullenergia ja rohetehnoloogia nõuetele)

a) Materjal: projekteeritud enamus puidukasutamis, taaskasutatav, taastuv, väiksem ökoloogiline jalajälg, jätkusuutlikum, rahvuslik aare jne.

b) Hoone kuju: liginullenergia hoonetes kehtib reegel – mida lihtsam kuju seda parem.

Kõige parem on ruudu või ristküliku kujuline(välisseina ja põrandapinna suhtes).

Ruudu kujulisi elamuid on tõenäoliselt kõige rohkem projekteeritud kategoorias „cubik Frees ja liimpalk elamud“, ristküliku kujulisi kategoorias „ristkihtpuit paneelid CLT“ ja „ei vaja ehitusluba“

c) Ruumikava: osaledes ühel konkursil oli žürii hinnang järgmine – hindan, et täna pole võimalik ilma altrenatiivkuluta (mugavuse vms. arvelt) ühte hästi projekteeritud kodu muuta oluliselt ruumisäästlikumaks. Mis takistab arhitekte seda juba tegemast? (projektkataloog on mahukas ju siis minu tõestused jäid neile kahe silma vahele).

Juba 2017 a. tegin tõestus teadustööd, mis põhinevad paljudest võrdlus alalüüsidest  arendusprojekt nr 5kõige suurema energiasäästu saavutame siis, kui arvutame välja optimaalsema pinnakasutuse, et kuhugi ei jääks kasutuid käiguruume, nagu liialt suured esikud, koridorid ja trepihallid (kehtib keskmise suurusega elamute osas). Optimeerides transiitpindu, saab nende abil vähendada eluruumide pindu kuni 27,1%

2. Ruumikava 1 – sama tubade arvu korral on võimalik vähendada käiguruumide arvelt 27,1 %, ehk 37,2 m2 seega saate säästa 44640 €.

Ruumikava 2 – sama m2 juures on võimalik projekteerida 2-4 tuba rohkem, tõstes sellega elukvaliteeti ja hoone turuväärtust. Vaata leht „arendajad ja autoriseaduste müük“, kus on võrreldud ja tehtud analüüsid Avitan Majad projekte, turuliidrite ja arhitektuuri preemiaid  saanud võidutööde vahel. Nagu 2017 a. tehasemaja konkursil saanud Eestis esimesena  valitud  energiatõhusema tiitli võidutöö, samuti uusarenduste projektidest. Vaata ka võrdlusanalüüside tabeleid. Pean seda tõestust arendusprojektide osas kõige olulisemaks.

Võrdlus analüüside üks peamisi eesmärke: a) Tavapäraselt majaostjad võtavad majaostuks pangalaenu, mille maksekoormis on kuni 30 a. jättes ehitamata üleliigseid pindu, mida nad tegelikult ei vaja  ja mida nad ise peavad kinni maksma on ülekohtune. Kasutades märgituid ideid ,vähendavad nad oluliselt laenusummat ja tagasimakse aega ja sellega väldivad ka ülemaailmset ületarbimist  (üleliigsete käiguruumide pindade arvelt).

Ruumikava 2-2 – ruumi tsoneerimisega on võimalik vaatamata väikese ehitusalase pinnale projekteerida teisel korrusel  vanemate ruumid elamu ühe tiiva poole moodustades magamistoa, garderoobi, oma pesuruumi, wc, kabineti ja pääsu rõdule. Vaata kategooriat „Elamud 1“ (neid projekte palju, vaatamiseks kulub küll aega, kuid see oleks Teile kasulik).

Ruumikava 3 – arendusprojekt nr. 5 – enam väiksemale ehitusalase pinnale pole võimalik projekteerida. Selle aluseks on Eesti ehitusseadus, kus eluruumide pind ei tohi alla 8,0m2 olla ja laius alla 2,4 m, kuid suuremaks on kerge projekteerida.

Selle idee sain ma Kodasema OÜ-lt, kes oma suurepärase projektiga KODA 27, ülemaailmse arhitektuurifestivali finaalis, tõestas esimesena – inimesed tunnevad ennast õnnelikuna ka väikeelamutes.

Arendusprojekti nr 5 eesmärk: suurendada keskklassi inimeste võimalusi endale kodu soetada, mis vastavad rohe- ja liginullenergia nõuetele. Väiksema ehitusaluse pinnaga elamud 1-12 toalised on enamus üle kahe korra väiksemad teiste firmade projektidest (tubade arv sama. va. Kodasema OÜ ja veel paar firmat). Seega on nad ka kaks korda odavamad (nagu me teame, mida väiksem on ehitusalune pind, seda väiksemad on ehituskulud).

d)Konstruktsioon – kirjeldus avalehes, joonis kategoorias rohepööre – tõenäoliselt lihtsam, kiirem, väiksema ehituskuludega puitkarkass ehitussüsteem, mis vastab liginull- ja rohetehnoloogia nõuetele.

3. Suurim valik projekte, mis vastavad rohetehnoloogia ja liginullenergia nõuetele. Projekteeritud erinevates kategooriates üle 1100 projekti. Jällegi sain idee Kodasema OÜ-lt, kes väitis: arhitektid pole viitsinud ja arendajad on kartnud ehitada väikeelamuid, (lisan juurde 2 pere-, ridaelamuid ja kortermaju).

4. Kõige soodsamad võimalused soetada oma kodu.Kirjeldus esilehes ja kategooria rohepöördes ja erinevate kategooriate tutvustamis lehtedes. Kehtib keskklassi kuuluvate inimeste sihtgruppidele. Uuem arendusprojekt  ” Eluring” kategoorias rohepööre.

5. Liginullenergia hooned ei vaja aktiivest küttesüsteemi. Tehnilises ruumis asub soojustagastusega ventilatsiooni agregaat, mis tagab tervisliku sisekliima, koos naturaalsete materjalidega. Esimese või teise korruse laed on katuslaena enamus lahendatud, mis loovad rohkem valgust ja õhuruumi (läbi kahe korruse olev õhuruum ei ole energiasäästlik).

Kütteks väikeelamutes piisab soojust salvestatavast kaminast, õhk-õhk soojuspumbast, mis suvel ka jahutab. Katuse lõunapoolsemat katusematerjali asendavad päikesepaneelid mis, koos kahe süsteemse boileriga  ja koos kollektoriga soodustavad sooja vee tarbimist.

6. Seega tõestatud arendusprojektides 1-9 tõenäoliselt kõige energiasäästlikumad elamud, mida on võimalik ka matemaatiliselt  tõestadaja seega  ei ole pakilist vajadust žüriidelt hinnanguid saada, sest tõestuste õigsust on ka matemaatiliselt tõestatud, kuid pean oluliseks teadlaste arvamust 2018 a. tõestatud – liginullenergia hoonete ehitus on majanduslikult tasuvad (sünteetiline soojustus – üle kontrollinud riikliku tähtsusega ehitusinsener)  ja 2020a. tõestatud – liginullenergia hoonete ehitus, mis vastab ka rohetehnoloogi nõuetele on majanduslikult tasuvad (looduslik soojustus).

Matemaatika võlu arhitektuuris peitub selles –  esitatud väidete õiglust saab ka matemaatiliselt tõestada, mille eelised on:

a) Tehtud ruumiplaneerimis võrdlus analüüse sadade projektide ulatuses ja nende tegemist õigustab – tegelikult on arhitektuuris kõik väga lihtne ja loogiline, ainult et arhitektuuris tuleb osata analüüsida – Ivi-Els Schneider.

b)  Klientidel ja žüriidel on kergem anda objektiivseid hinnanguid

c)  Ei vaja kellegi poolt ületõestamist

7a Allpool projekteeritud (väikeses osas) näidis projektide abil saan tõestada ka matemaatiliselt

a) Projekteeritud kõige väiksema ehitusaluse pinnale  risküliku kujulised kahe kordsed elamud, kus 2,3,4 magamistuba asetsevad järjestikku, nii vertikaalses kui horisontaalsel kujul. Selle väite aluseks on Eesti ehitusseadused, kus eluruumide pind ei tohi alla 8,0m2 olla ja laius alla 2,4 m.

Eeliseks: käiguruumide pinnad on kõige väiksemad, samas eluruumide pind suurim, ehitusaluse pinna suhtes

b) Vaatamata väikest ehitusalust pinnale, sobiksid osa 4-.6 toalisi ka nõudlikumate klientidele sest, esimesel korrusel saab kahepoolses ekraaniga kaminast elavat tuld nautida elutoast, kui ka sauna eesruumist. Teisel korrusel on vanemate magamistoa kõrval garderoob, oma pesuruum ja wc

c)  Sama ruumikavaga projekte väiksemaks teha ei saa, kuid suuremaks projekteerida on kerge

Koostas:

Olavi Tuum