Hind sõltub: Missuguse kandekonstruktsiooni klient valib. Kas soovitakse ehitust moodulitest või elementidest. Kas elamu on ümberpaigaldatav.
Hind 1200 – 1500 €/m2

1. Kõik frees- ja liimpalk elamud vastavad liginullenergia nõuetele. Soojustus;  pir soojustusplaadid  või looduslikud soojustusmaterjalid.

 Liginullenergia hoonetes kehtib reegel: mida lihtsam on hoone ja katuse kuju, seda parem ja kõige parem kuju on ruudu ehk kubiku  kujuline. sest siis on kõige optimaalsem välisseina ja põrandapinna suhe.

2 Enamus ühe kordsetel elamutel pole tarvis ehitusluba, piisab teatisest ja elamu projektist Põhjus: Nende ehitusalune pind köetav on alla 60m2 ja kõrgus alla 5,0m

3. Enam väiksemale pinnale pole võimalik projekteerida  cubiku kujulisi elamuid  alates 1-7 toalisi . Selle väite aluseks on Eesti ehitusseadused, kus elamu eluruumide pind ei tohi alla 8,0 m2 olla . Nende väikeelamute eeliseks: Nagu me teame, mida väiksem on ehitusalune pind, seda väiksemad on ehituskulud ja ökoloogiline jalajälg.

4  Projekteeritud cubiku kujuliste .elamute projektide  valik , on kõige mahukam, seisuga 03. 2020 sisaldad Cubiku seeria 133 projekti

5. Cubicu  projekte on võimalik ehitada ristkihtpuitpaneelidest CLT ja pruss C-24 pre-cut ehitussüsteeni järgi, mis erineb teistest et see ei ole platvorm süsteem, vaid kandekonstruktsioonid  on ühes tükis, ulatades katusesarikateni. CLT ja prussmaterjali eelised on välja toodud  CLT kategooria lehe eelistes. Lisan enamus elamuid mis on ehitatud CLT ja prussmaterjalist tehasetingimustes on transportitavad ühes tervik tükis ( terve maja mahub autoplatvormi peale , mille mõõdud on 7,0 x 12-15,0 m, ehitatud moodulitest. Suuremad elamud mille gabariidid on suuremad , kui 7,0 x15,0 m. ehitakse tehase tingimustes  mitmest elemendist.

 6. Projekteeritud kõik enamlevinud puidust konstruktsioonid; Frees- ja liimpalk , ristkiht puitpaneel ja pruss C-24 põhjusega: Puit on taaskasutatav, mis loob tervisliku sisekliima koos taastuvenergia kütte ja ventilatsiooni lahendustega, mida toetab meie kliimale sobilk soojussalvestusega kamin- ahi.