Millest me ehitame

Millest me ehitame:

1. Projekteerime ja ehitame elamuid ,kahepere ja ridamaju materjalidest , mis aitavad meid liginullenergia nõuete täitmisel ja mis kuuluvad ökoloogiliste materjalide hulka.

2. Väisseinte ja kandekonstruktsioonide joonised avaldan peale liginullenergia kasulike mudelite väljastamist, põhjusega: Head ideed on head siis, kui nende kasulikus on ametlikult tõestatud ja kinnitatud, et just sina oled nende autor.

3. Tehnosüsteemide üks võimalustest:( lühike , täpsem iga hoone kohta eraldi)

KÜTE: a) Firma Solar Stone päikesepaneelide komplekt: 5-10 KW ( oleneb maja suurusest)Katusematerjali asendab päikesepoolsel viilkatuse osas täielikult päikesepaneelid, ( katusekalle 40-42 kraadi) , põhjapoolsem katus on terasprofiil plekkist.” Funk” stiilis elamutel päikesepaneelid võivad katta ka väliseina osa.

b) Vajadusel õhksoojuspump ,vendipood Mitsubishi Electric SF 2s VEH . küttevõimsus 2,5 kw, COP – 5,52

c) Soovituslk: Tulekivi kamin- ahi, või oleneb projektist kahepoolse ekraaniga kamin. Korsten : Moodul, millel on kaks lõõri.

c) SOE VESI ; mudel VPAS 300/400 akumulatsiooni paak , ühendatud päikesepaneelidega, või kus ainult päikesepaneelid soojendavad sooja vett.

d) VENTILATSIOON: Vendipood, AHU Smarty 3x 94% soojustagastusega plaatsoojustus vaheti, lisatud eelkütte kaloriifeer. Ventilatsiooni seade sisaldab ka niiskuse CO2 andureid.

2. Avatäited: Aknad, uksed Viking Windom 3x termokatkestusega profiil U= 0,06W(m2k)

3. Täiendame energiasäästlikuse eesmärgil ka muid võimalusi , mida pakutakse uue tehnoloogia arengus, nagu vihmavee otstarbekam kasutamine. Kuidas koguda päevane üleliigne soojus põranda alla ja öises jaheduses taas ruumi lasta. Kas päikese sirmid on piisav lahendus ruumide ülekuumenemise eest suvel, kus lõunapoolsel küljel on suuremad aknad . ( Nagu me teame, võivad jahutuskulutused suuremad olla, kui küttekulud ) Eks neid tegureid lisandub ajajooksul juurde. Targad nutimajad, mis suurendavad kulutusi , ei kuulu keskklassi inimeste sihtgruppidele vajalikeks.