Eelprojekt

Tüüprojekti eelprojekt koosneb:

 • Tiitelleht
 • Seletuskiri
 • Asendiplaan
 • Vundamendi plaan
 • Korruste plaanid
 • Vaated A, B, C, D
 • Lõiked
 • Katuse plaan
 • Akende ja uste spetsifikatsioon

Eelprojekti tegemiseks on vaja järgmisi dokumente:

Kõiki allolevaid pabereid ja dokumente aitame teil taotelda, et projekti valmimine läheks mugavalt ning kiirelt!

 • Projekteerimistingimused – väljastab kohalik omavalitsus
 • Vee ja kanalisatsiooni tehnilised tingimused – väljastab trassi omanik või kohalik omavalitsus
 • Elektrivõrku ühendamise tehnilised tingimused – väljastab elektrienergia müüja
 • Kehtiv kinnistu geodeetiline alusplaan – väljastab arendaja, kohalik omavalitsus või tellitakse sellega tegelevalt firmalt