Energiasäästlikuse definitsioonile uue võimaluse lisamine

Energiasäästlikuse definatisoonile uue mõiste võimaluse lisamine.

Energiasäästlikuse mõiste.

Energiatõhusus ( vikipeedia) on energiakasutuse tõhusus, kasuliku ja kulutatud energia suhe.Tõhus energiakasutus hõlmab tehnoloogiaid ja meetmeid, mis vähendavad elektri või sama otstarbega töö tegemiseks nt. kodudele. Energia efektiivsema kasutamisega kaasneb oluline rahaline kokkuhoid ja emisioonide vähendamine . energiatõhusus ja taastuv energia on kaks põhilist sammast säästva energia poliitikas. mõlemaid tuleb intensiivselt arendada, kui tahame stabiliseerida ja vähendada süsinikdioksiidide emissooni.

1. Ametliku definitsiooni järgi on liginullenergia hoone parima võimaliku ehituspraktika kohaselt energiaõhusus ja taastuvenergia tehnoloogiliste lahendustega tehniliselt mõistlikud ehitatud hoone. See tähendab, et hoones on kvaliteetne kütte- ja ventilatsiooni süsteem, välipiirded ( välisseinad, katus, põrand) on parema soojustusega ,aknad madalama soojaläbivusega, ning suuremat tähelepanu on pööratud külmasildadele ja välipiiride õhupidamisele.

Lisan juurde: Aktiivset küttesüsteemi pole vajadus paigaldada, ja tähtis on ka maja kuju ja asetus krundi ja ilmakaarte suhtes. Tegin esimesena ruumiplaneeringu kasuteguri võrdlus analüüsid, kus tõestasin: Kõige suurema energiasäästu saavutame siis, kui rakendame ruumiplanreeringus tsoneeritud ruumikava ja käiguteid, vältides sellega üleliigsete pindade teket, nagu liialt suured esikud, koridorid ja trepihallid, mis pole proportsionaalses õiges vahekorras eluruumide pinnaga ja lisaks kasutada nutikaid ideid ning tsoneerimis võimalusi privaatsema elukeskkonna tekkeks. Need tõestused kehtivad keskklassi kuuluvate inimeste sihtgruppide osas.

2. Vikipeedia järgi on energiakasutuse tõhusus, kasuliku ja kulutatud energia suhe.Kui me jätame ehitamata üleliigsed pinnad, siis me säästame energiat ja klientide raha. Kas ei ole mõistlik see lisada ka ametliku definitsiooni, näiteks : .. mõistlikult ehitatud hoone, mis väldiks ka tarbetute pindade ehitamist

Või on see ülekohtune klientide suhtes, kes soovivad suuri esikuid, trepihalle ja koridore, mis on suuremad kui magamistoad ( näiteid, ka preemiaid saanud elamutest) ja teades ,et tänu neile on majahind 27,1 %,ehk 52080 € võrra kallim va,Tõestused ja analüüsid …Analüüside tulemused.

3. Olen püüdnud mõnele asutusele ja arhitektuuri firmale seda mõistet selgitada, kuid olen saanud vastuseks: Küll inimesed on ise nii targad ja oskavad valida endale sobiva elamu. Mina ei kahtle meie inimeste tarkusest ja terve talupoja mõistusest, Kuid neil puudus valikuvõimalus ( keegi pole enne teinud nii suures mahus väike elamuid , mis mõeldud keskklassile )

4, Oleksin tänulik, kui te vastaksite küsimusele : Kas oleks mõistlik lisada ametliku definitsioonile liginullenergia eneriasäästlikuse mõistele, mis algab vikipeedias avaldatud: Energiatõhusus on energiakasutuse tõhusus, kasuliku ja kulutatud energia suhe.(ja ametliku definitsiooni järgi), mis on mõistlikult ehitatud hoone ja mis väldiks tarbetute pindade ehitamist. Et liigselt Teie aega mitte raisata, vastaksite jah,vöi ei e-mail: olavi. tuum@gmail.com Eesmärk on välja selgitada tõde , mis oleks ju Teile tulevastele majaostjatele kasulik.

ps. Vaevalt keegi hakkab ametlikku definitsiooni ringi tegema , kuid rahva arvamus selles küsimuses on meile kõigile tähtis ja ehk muudab see teadmine asutuste ja ametnike suhtumist selles küsimuses.