Tõestused ja analüüsid

Tõestused ja analüüsid ruumi planeeringu ja konstruktsioonilises osas.

1. Meie projekt kataloog on mõeldud eelkõige keskklassi inimeste sihtgruppidele.

2.Tegin tõenäoliselt esimesena 2014a.ruumi planeeringu kasuteguri võrdlus analüüsi.

Põjused: a) Idee andis: sisearhitekt Ivi-Els Schneideri soovitused: Tegelikult on arhitektuuris kõik lihtne ja loogiline, ainult arhitektuuris tuleb osata analüüsida.

b) Arhitektide üheks peamiseks ülesandeks on: välja arvutada optimaalsemad ruumikavad ja käiguteed, vältides sellega üleliigsete pindade teket, nagu liialt suured esikud, koridorid ja trepihallid, mis pole proportsionaalses vahekorras eluruumide pinnaga.

c) Kodasema OÜ kirjutis: Me raiskame hirmsalt palju eluruumide pindu.

d) Meie elanikkonna laenukoorem on väga suur. Enamus majaostjatest võtab selleks pangalaenu, mille võla koorem ulatub 25- 30 aastani.

Kui me väldiksime üleliigseid pindu, oleks võla koorem väiksem nii ajaliselt kui ka rahaliselt.

Ükski arhitekt ei soovi teadlikut , et tema projekteeritud kasutuid pindu peab klient kinni maksma, mis tihti ulatuvad üle 50000.€

c) Analüüsi eesmärgiks oli väljaselgitada, kui palju me tegelikult projekteerime kasutuid pindu. Analüüsi aluseks võtsin turuliidrite projektid ja kus reklaamitakse: nende müügiedu põhineb tõhusal projekteerimisel, kus pole ühtegi üleliigset ruutmeetrit. Võrdlesin nende 40- nt.elamu projekti, 1-2 kordseid, 3-7 toalisi elamuid ,mis olid kõige ratsionaalsema ruumikavaga ja väiksema ehitusaluse pinnaga.( sest , nagu me teame, mida väiksem on ehitusalune pind ( köetav) seda väiksemad on ehituskulud)Samuti võrdlesin eluruumide ja abipinna vahelist suhet ja kui palju on võimalik väikesele pinnale luua lisaväärtusi. Võrdlesin nende 40 elamut enda tehtud projektidega, sest see on kõige kergem ja arusaadav ka tulevastele majaostjatele.

4. Analüüsi tulemused: a) Sama tubade arvu korral olid minu projektid 27,1% väiksemad, ehk 37,2m2, mis rahaliselt oleks 1400€/m2 x 37,2 m2 = 52080€. Kuigi minu projektides oli vähem ruutmeetreid, sisaldasid nad tihti suuremaid eluruumide pindu, mis lõi rohkem väärtusi, näiteks lastel ja vanematel on eraldi pesuruum ,wc, leil puiduküttega (tervislikum), kamin kahepoolse ekraaniga( vaadeldav elutoast, kui sauna eesruumist va, nutikad ideed.

b) Sama ehitusaluse pinnale projekteeritud elamute korral, sisaldasid minu projektid 1-3 tuba rohkem, luues sellega rohkem väärtusi, nagu vanematel on eraldi seksioon, mis koosneb magamistoast, garderoobist,oma pesuruumist, wc, kabinetist ja pääsust rõdule. On tsooneerimis näide ja neid on palju. Need lisaväärtused tõstavad elukvaliteeti ja elamu turuväärtust, Seega on tõestatud: Väiksem elamu, mille väärtus peaks loogiliselt väiksem olema suuremast elamust, osutus hoopis väärtuslikumaks, sest kasutame optimeeritud ruumikava , nutikaid ideid ja tsooneerimis võimalusi. Tehtud kõigist projektidest võrdlus-analüüsid, tabelid, mis kinnitavad minu tõestusi. kuid avaldada ka võrreldavaid projekte ei tohi, sest võrdlus projektide valdajad ei anna selleks oma luba.

5.Võrdlus-analüüside alusel tegin energiasäästlikuse seisukohast lähtudes tõestuse : Kõige suurema energiasäästu saavutame siis, kui rakendame ruumiplaneeringus arhitektide ühte peamist ülesannet:Välja arvutada optimaalsemad ruumikavad ja käiguteed, vältides sellega üleliigsete pindade teket, nagu liialt suured esikud, koridorid ja trepihallid, mis pole proportsionaalses õiges vahekorras eluruumide pinnaga ja lisaks kasutada nutikaid ideid ning tsooneerimis võimalusi privaatsema elukeskkonna tekkeks.

See tõestus pole uus avastus, vaid kinnitab arhitektide ühte peamist ülesannet.

Veebilehes avaldatud Arendusprojet I-osa Olva elamute projektide seeria, on kõige energiatõhusam ruumiplaneeringulises osas, selle tõestus.

Enam väiksemale ehitusaluse pinnale ( köetav), pole võimalik projekteerida nii ühe ja kahekorruselisi elamuid alates 1-11 toalistest, kui aluseks on võetud:

a) Eesti ehitusseadus : Eluruumide pind elamutes ei tohi olla alla 8 m2, laius alla 2,4m. ja kõrgus alla 2,3m.

b) Välisseinte puitkarkasside samm on 600 mm, terve elamu välisperimeetri ulatuses.

c) Elamu peab sisaldama tehnilist ruumi. Soovituslikult, arvestades meie traditsioone ja kliimat sisaldaks leiliruumi ja kaminat, mis on puiduküttega. Ilma saunata projektid, on mõeldud eelkõige välisriikidesse,kus leiliruum ei kuulu traditsioonide hulka.

d) tõestust, et enam väiksemale pinnale pole võimalik projekteerida, saan seda tõestust ka matemaatiliselt tõestada, lähtudes elamu telgede suurusest, selleks on igale projektile lisatud telgede mõõdud ja elamu välismõõdud. See tähendab, et see tõestus ei vaja kellegi poolt täiendavat kontrollimist ja kinnitamist.

6. Konstruktsiooniline lahendus. Hea idee on väärt siis, kui ta on ametlikult tõestatud ,et sina oled selle autor. Ootan esimese esitatud kasuliku mudeli taotluse vastuse. Peale seda avalikustan selle. Arvutuslikult saab liginullenergia hoonete osas kandekonstruktsioonide puitmaterjali , aja ja töökulusi vähendada kuni 30% ( aluseks, praegu olevate kahekordse välisseintega puitkarkass ehitus) ja tavapäraselt ehitatud puitkarkass hoonete osas kuni 20%. Täpsed protsendid selguvad peale kasuliku mudeli saamist ja reaalse ehitustegevusega.

7. Kui keegi vajab täiendavaid tõestus materjale näiteks: võrdlusprojekte, arvutuslikke tabeleid, siis olen meeleldi valmis näitama ja lahtiselgitama tekkivaid küsimusi.

Ps. Arhitektuuri valdkonnas ei kuulu hea tava hulka kellegi projekti analüüsimine, sest tegemist on loomingulise tööga. Tunnistan, et minu võrdlus analüüsid pole taktitunnet omavat, kuid lähtudes teadmistest, mis on ju meie kõigi soov ,et klient jääks kuningaks, mitte paljulubava reklaami ohvriks ( mis on eksitav reklaam) ja et liginullenergia elamud oleksid kättesaadavad oma taskukohase hinnaga võimalikult paljudele peredele.

 

Võrdlusd