Põhjused ja eeskujud

Meie peamine ülesanne on projekteerida ja ehitada lihtsaid, mugavaid, sooje ja ratsionaalse ruumilahendusega eramuid. Meie eeskujuks on arhitekt Ado Eigi ideed, kes propageerib asjalikku arhitektuuri ja kanda edasi tema ideid ehitades lihtsa maja printsiibil. Lihtsa maja võlu peitub idees, vormis, ruumilahendustes.

Põhjused, mis tehtud elamute projektseeria ” Olva”

1.Hoonete energiatõhususes peitub Euroopa suurim energiakasutuse kokkuhoiu potentsiaal.Umbes 33% Eesti kasutavast energiast kulub elamutele ja seetõttu on Eestis väga oluline muuta eluhooned energiasäästlikumaks.

2. Seoses peatselt kehtima hakatavate liginullenergia hoonete nõuetega on eesmärgiks tarkade ehituslahenduste turu edendamine. Oluliseks tehnoloogiliseks uuenduseks tuleb lugeda ka selle majade ehitamine, mis vastab liginullenergia nõuetele.

3.hoonete energiamahukuse vähendamiseks ja kodumaiste materjalide potentsiaali arendamiseks on eesmärgiks puidu suurim kasutamine, ka hoone põhikonstruktsioonides. Puit on kohalik taastuv materjal – Meie riigi au ja uhkus. ta on energiasäästlik materjal, mis loob sooja, tervisliku ja ökoloogilise elukeskkonna. Olen arvamusel, et parima energiasäästlikuse seisukohast on just puit parim materjal, liginullenergia nõuete täitmisel.

4 .Arnold Rüütli arutelu Eesti TV: Kuidas eestlasi välisriikidest oma kodudesse tagasi meelitada. Seda seisukohta toetavad ka erakond- EKRE. Nende soovitused:

a) Elamu kruntide ostmisel luua soodne hind, et nad saaksid luua uue kodu. b) Pankadelt soodsamaid laenutingimused uue elamu pangalaenu puhul. c) Kindlustada töö,mis vastaks nende teadmistele ja kogemustele. d) Neljanda lapse sündides kustutada pangalaen, mis on seotud majaostu tarbeks.

Eesti riik on lubanud aidata suuri perekondi.

e) Rüütli arutelu koos EKRE-ga, kes kaitseb rahvuslikke huve ja soovib kindlustada selle eksisteerimist ka tulevikus, sest Eesti riigi elanikkond vananeb, pole töökäsi.

g) Avitan Majad OÜ saaks abiks olla, nende heade ideede elluviimisel, pakkudes taskukohase hinnaga liginullenegia elamuid, mis on konkurentsitult soodsama hinnaga. Olen meeleldi valmis aruteluks, kui see pakub huvi. Toon välja Eesti Päevalehes ühiskonnaaktivist Roy Strideri kirjutise:. Eesti saaks esimesena ökoriigina maailmale eeskujuks olla. Kas ÖKO-Eesti on utoopia või reaalne eesmärk? Ei tea, kuid on suurepärane konkurentsi eelis saada üheks eesrindlikumaks riigiks, muutes terviklikkult ökokogukonna mõistes kesklikuks. Meil on piisavalt vaba maad ,puhast vett, metsa ja mis peamine- väga looduslähedased asjalikud inimesed. Ökoriik , kus toit on ökoloogiline, riided on ökoloogilised, mööbel on ökoloogiline ja julgen pakkuda ka majad on ökoloogilised ( “Olva” elamud peaksid vastama selle sõnale, sest enamus materjalidest on puidust( Välis- ja kande siseseinad,piirded,kandekonstruktsioonid, põrandad, laed, osa seinu ja avatäited) Uutmoodi elamine on ellujäämise küsimus, ning keegi peaks siin otsustavalt teenäitajana otsa lahti tegema. Algataja saab olla ainult Eesti riik.

Näide: Ökoriik, esialgu Hiiumaale, kus inimesed lahkuvad saarelt, puuduvate töökohtade tõttu. Selle vältimiseks võiks rajada puidutehase, kus selle asemel ,et ümarpalki eksportitakse välja, tehakse moodulmaju minu tehnoloogia ja projektide järgi ja müüakse neid Skandinaavia turgudele.

5) Eeskuju: Ohtralt tunnustust kogunud Kodasema OÜ , arhitektuurivaldkonna aastapreemiaid saanud ja valitud maailma arhitektuurifestivali finaali . Nemad avasid lõpuks tee maailmale väikeelamute osas, tõestades esimestena ,et inimesed tunnevad ennast õnnelikuna ka väikeelamutes ( mis on teistest väikeelanutest ligi 80% väiksemad, (järelikult ka odavamad – kehtib “Olva” elamute puhul)

Kodasema OÜ kirjutis: Väikeelamute projekte on kordades raskem teha, kui suuri, seetõttu pole arhitektid viitsinud ja rahastajad julgenud ehitada väikeelamuid.

Soovisin seda viga parandada ( arhitektid pole viitsinud ja…), projekteerides arendusprojektis Olava I-osas 300 väikeelamu projekti, mis peaksid vastama nende soovidele.

6.LESS IS MORE OR BORE. ( Väljastatud Eramus) võtsin eeskujuks.) tähendab VÄHEM ÒN ROHKEM. Sõna lihtne oli ilmselt 20 sajandi arhitektuuris üks enam kasutatud sõnu. Pea kõik klassikalised modernistid kirjeldasid oma ehitisi lihtsana ja lihtsust, kui teatud ideaali, mille poole püüelda. ( miks mitte nii kenad tõed jälle au sisse tõsta)