Koostööpartnerid

Koostöö on igal elualal äärmiselt tähtis. Nii loome ka meie koostöö võrgustikku, kuhu lisandub pidevalt väärikaid ning asjalikke ettevõtteid. Kui arvate, et saame üksteisele vastastikku abiks olla siis võtke meiega kindlasti ühendust.
Üksi ei jõua kuhugi, koostöö on edu alus!

ConcreTech OÜ
2019 a, alustame ehitustegevust, ehitades ainult oma projektide ja uue ehitussüsteemi järgi,mis vastavad liginullenergia nõudmistele. Ehitame kohapeal ehitusplatsil elementidest koosnevaid elamuid, kahepere ja ridamaju.

Meie ehitussüsteemi järgi on võimalik ka tehasetingimustes ehitada moodulitest hooneid. Otsime tehaseid, kes on huvitatud teha meiega koostööd, ehitades meie projektide ( enamus elamute projekt seeria “Olva “) ja uue ehitussüsteemi järgi , mis on kohandatud tehase võimalustega , Eestis, Lätis, Leedus ja Skandinaavia maades elamuid.

Soovitused arendajatele: Kodaeema OÜ kirjutis: Arhitektid pole viitsinud ja rahastajad pole julgenud ehitada väike elamuid. Nüüd kus nad on tõestanud: inimesed tunnevad ennast õnnelikuna ka väike elamutes , tasuks kaaluda nende ehitamist, sest olen arvamusel, nende inimeste sihtgruppide esindajad, nagu noored- suured pered, nõudlikumad kliendid ja pensionärid , nõudlus on kõige suurem. Müügiturul valitseb tühjus nende sihtgruppide osas, sest keegi pole projekteerinud neile nii suures mahus projekte. Nüüd olen selle võla täitnud, projekteerides I-osas 200 elamu projekti seeriast ” Olva”, mida täiendan sellel aastal 100 projektiga.

Ps. a) Soovin ümber lükata väited, nagu: allikas. kinnisvarauudised.ee. A- energiaklassi nõue tõstab hüppeliselt uue kinnisvara hinda. Viimase paari, kolme aastaga on ehitushinnad kallinenud 20-30%. Prognooside kohaselt tõstab uue nõuete kehtima hakkamine ehitushindu veel sama palju st 20-30%, See teeb uusehitused valdavale osale Eesti elanikkonnast kättesaamatuks.

b) Allikas: www. puitnajaliit.ee/ uudised.Liginullenergia hooned ei ole nüüdisväärtuste järgi majanduslikult tasuvad. Olemasolevaid hooneid parandades, saavutakse energiasääst soodsamalt.( ettekanne TTÜ uurimisgrupi liige, doktorant Ergo Pikas.

Tõenäoliselt oli neil õigus , kuid ainult ühes osas: Tuleviku energiatõhusad majad tulevad just puidust. Teen väikese paranduse. Need on juba tehtud, esialgu arvutil joonestusprogramm ArciCAD -17 , mis tõestavad : Kui ehitada “Olva” elamute projektseeria ja uue ehitussüsteemi järgi, mis vastab mitte A- klassi , vaid liginullenergia nõuetele on ehitushinnad mitte 20-30% kallimad, vaid hoopis odavamad ka tavapäraselt ehitatud puitkarkass hoonetest. Seda kinnitavad ruumiplaneeringu kasuteguri võrdlus analüüsid ja patendivolinikule antud kasuliku mudeli nõuded. Huvi korral tutvustan põhjalikumalt. Põhiliselt just arendajatel on võimalused need tõestused praktiliselt ellu viia. Tuletan meelde vana tõde: a) Firma eesmärk on kasumi teenimine. Elamu projekt maksab 1-2 m2 elamu pinnast. Põhilise kasumi saab ehitustegevusega. Kasumi üheks peamiseks aluseks on elamu projekt, kus võimalikult väikesele ehitusaluse pinnale on projekteeritud teistest rohkem kasulikku pinda bSuur inimeste sihtgruppide hulk, mille järgi on kõige suurem nõudlus müügiturul. Vastavad ligi nullenergia nõuetele ja mille ehituskulud on konkurentsitult väiksemad. dNeed faktid loovad konkunentsi eelised nii Eestis kui mujal riikides. Täpsed protsendid selguvad peale ehitust.

Peale selle 21.08.2018 Domus Kinnisvara: Kas Eestit ohustavad tühjad arendusprojektid?